Eagrán 2015

Eagarfhocal

  Bhur gcéad fáilte chuig Léann Teanga: An Reiviú, atá á fhoilsiú ar bhonn bliantúil le trí bliana anuas mar chuid den chúrsa MA (Léann Teanga) le hAcadamh na hOllscolaíochta Gaeilge. Cuimsítear réimse leathan ábhar san iris, idir aistriúchán, phleanáil teanga,...

Réamhrá

Tá an tríú heagrán den iris acadúil Léann Teanga: an Reiviú ar an saol. Cuireann an t-eagrán reatha go mór lena bhfuil bainte amach ag an iris cheana, a bhfuil sé mar aidhm aici toradh taighde a eascraíonn as an gcúrsa iarchéime i léann na Gaeilge in Ollscoil na...