Eagrán 2022

Eagarfhocal

Is mór an onóir dúinn fáilte a chur romhaibh chuig an deichiú heagrán de An Reiviú, iris acadúil a fhoilsíonn mic léinn an chúrsa MA sa Léann Teanga in Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge gach bliain. Is eagrán speisialta é eagrán na bliana seo ó tharla gurb é an...

An Reiviú: Deich mbliana ag fás

Cuireadh tús le cúrsa nua iarchéime in Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge sa bhliain 2012 – an MA sa Léann Teanga.  Bhí béim ar an aistriúchán, ar an bpleanáil teanga agus ar ardscileanna teanga ar chlár na céime, agus ar cheann de na modúil a bhain leis an MA nua bhí...

Seán agus Máire

  Seo chugaibh an chéad chuid de ghearrscéal scéinséir do dhaoine fásta a scríobh Roald Dahl (agus a ndeineadh clár teilifíse de sa tsraith Tales of the Unexpected). Néamhann Ní Dhonnghaile a d’aistrigh Níor fhág Seán Ó Floinn mórán airgid ina dhiaidh nuair a fuair sé...

Léirmheas ar An Scéim

Is leabhar faisnéiseach é An Scéim a chuir Máirtín Coilféir in eagar.  Is cnuasach aistí é faoin nGúm, ó bunaíodh an comhlacht go dtí 2016.  Seoladh comhdháil lae chun comóradh a dhéanamh ar 90 bliain ó bunaíodh an Gúm sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath agus ba...

Léirmheas ar Tom a’ tSeoighe – Amhráin

Leathchéad amhrán leis an gcumadóir aitheanta amhrán Gaeilge as Leitir Móir i gConamara Tom a’ tSeoighe atá sa leabhar Tom a' tSeoighe – Amhráin.  Cló Iar-Chonnacht a d’fhoilsigh an leabhar agus tá eagarthóireacht shlachtmhar néata déanta ag Síle Denvir agus ag Ciarán...