Eagarfhocal

Fáilte is fiche chuig an seachtú heagrán den Reiviú, iris acadúil atá á foilsiú ar bhonn bliantúil ag mic léinn an chúrsa MA sa Léann Teanga ag Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge.  Tá réimse leathan ábhar san iris i mbliana, lena n-áirítear cúrsaí aistriúcháin,...