Réamhrá[1] San alt seo, tugtar faoi phlé a dhéanamh ar na féidearthachtaí agus ar na dúshláin a bhaineann leis an tréimhse tumfhoghlama Gaeltachta ó thaobh na bhfoghlaimeoirí de.  Tá sé i gceist plé faoi leith a dhéanamh ar na ceisteanna agus ar na dúshláin a...