MA (Léann Teanga)

Tá tuilleadh eolais maidir leis an MA (Léann Teanga) atá mar chuid de chlár léinn Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge ar fáil anseo: MA (Léann Teanga).