Eagrán 2019

Eagarfhocal

Fáilte is fiche chuig an seachtú heagrán den Reiviú, iris acadúil atá á foilsiú ar bhonn bliantúil ag mic léinn an chúrsa MA sa Léann Teanga ag Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge.  Tá réimse leathan ábhar san iris i mbliana, lena n-áirítear cúrsaí aistriúcháin,...

Staid Reatha an Mheaisínaistriúcháin Gaeilge

Réamhrá Idir 2015 agus 2017, mar chuid dá rannóg grinn, d’fhoilsigh tuairisc.ie sraith alt le samplaí den drochaistriúchán Gaeilge i gcáipéisí agus in áiteanna poiblí ar fud na tíre.  Sa tsraith sin, Amú san aistriúchán, foilsíodh samplaí ar nós ‘Leanbh cheantar atá...

Stór Amhrán Mhichíl Bhreathnaigh

Nótaí Eagarthóireachta Baintear leas as an gcóras uimhrithe a fhaightear san Aguisín, agus tagairtí á ndéanamh do na hamhráin san alt féin.  B’éigean cloí leis an modh eagarthóireachta seo i gcás na dtagairtí inmheánacha ó tharla gur ghá feidhmiu laistigh de líon...