Eagrán 2016

Eagarfhocal

A léitheoir dhil, fáilte chuig Léann Teanga: An Reiviú, atá á fhoilsiú ar bhonn bliantúil le ceithre bliana anuas mar chuid den chúrsa MA (Léann Teanga) le hAcadamh na hOllscolaíochta Gaeilge. Foilsítear An Reiviú ar líne agus i mbliana den chéad uair, tá an cúrsa...

Réamhfhocal

Céad bliain i ndiaidh 1916, is ábhar dóchais é go bhfuil bail agus biseach ar an léann teanga sa Ghaeilge. Tarraingíonn eagrán na bliana seo den Reiviú ar shruthanna éagsúla léinn i réimse na Gaeilge Feidhmí agus is maith an oidhe ar an iris an ilghnéitheacht seo. Tá...

Athaistriú Achta ó Bhlianta Tosaigh an Stáit

Réamhrá San alt seo féachtar le scrúdú achomair a dhéanamh ar dhá leagan Gaeilge d’Acht de chuid an Oireachtais – an Tiontú Oifigiúil den Spanish Civil War (Non-Intervention) Act, 1937 faoi mar a foilsíodh é beagnach ceithre scór bliain ó shin ar láimh amháin, agus ar...