Nótaí Beathaisnéise na nEagarthóirí 2014

Catherine Francis

Is as an Spidéal, Co. na Gaillimhe ó dhúchas do Catherine. Bhain sí céim onóracha amach sa Ghaeilge agus sa tsocheolaíocht agus sa pholaitíocht in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh in 2013.

Cillian Hanaphy

Is as Baile Átha Cliath do Chillian. Bhain sé céim onóracha amach sa tSean-Ghaeilge agus sa Nua-Ghaeilge i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath in 2013.

Maria Nic Chochláin

Is de bhunadh chathair na Gaillimhe í Maria. Tá céim onóracha bainte amach aici sa Ghaeilge agus san aistriúchán ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Tá an-spéis aici i dteangacha agus i gcúrsaí aistriúcháin.

Bríd Ní Chualáin

Is as Inis Oírr ó dhúchas í Bríd.  Bhain sí céad onóracha amach sa Dioplóma i Múineadh na Gaeilge le hOllscoil na hÉireann, Má Nuad in 2012. Roghnaigh sí speisialtóireacht sa phleanáil teanga don MA tar éis di seacht mbliana a chaitheamh ag plé le teagasc agus caomhnú teanga san Ionad Seirbhísí Teanga ar an oileán.  Reáchtáil sí Féile Joe Mháirtín dhá bhliain as a chéile ar an oileán.

Siobhán Ní Chualáin

Is as Carna, Conamara do Shiobhán. Bhain sí céim sa Ghaeilge agus sa mhata amach in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh in 2003, agus Ard-Dioplóma sa Teicneolaíocht Faisnéise in Áras Shorcha Ní Ghuairim, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, Carna in 2004. Tá sí ag obair le hAcadamh na hOllscolaíochta Gaeilge ó 2006 i leith.

Máire Rós Ní Loingsigh

Is as Baile Mhúirne, Gaeltacht Mhúscraí do Mháire Rós. Bhain sí céim onóracha amach sna Teangacha Feidhmeacha (an Ghaeilge, an Ghearmáinis, an Spáinnis) in Ollscoil Luimnigh in 2013.

Helen Ó Catháin

Is as Béal an Mhuirthead, Co. Mhaigh Eo do Helen. Tá an Dioplóma sa Ghaeilge chomh maith le Dioplóma Iarchéime sa Ghaeilge Fheidhmeach agus Aistriúchán bainte amach aici.  Tá leabhar Gaeilge do pháistí foilsithe aici.

Ben Ó Ceallaigh

Is as iarthar Ros Comáin ó dhúchas do Ben. Bhain sé céim amach sa tsocheolaíocht, sa pholaitíocht agus san fhealsúnacht in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh in 2010. Chuir sé spéis sa Ghaeilge trí bheith ag éisteacht le grúpaí Anarcho-Punk as Albain a chanann i nGaeilge na tíre úd. 

Declan Quinn

Is as Contae an Chláir ó dhúchas do Declan. Tá céim aige sa Fhraincis agus sa Ghaeilge ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh agus tá MA san Aistriúchán aige ó Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath.