Nótaí Beathaisnéise na nÚdar 2014

Anna Lee

Is as Baile Átha Cliath ó dhúchas d’Anna.  Bhain sí céim sa Ghnó amach i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath in 2009 agus MA sa Léann Teanga in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh in 2013. Tá sí anois ag obair le Foras na Gaeilge.

Belinda McHale

Is as Co. Mhaigh Eo ó dhúchas do Bhelinda.  Tá sí ag obair mar Fheidhmeannach Teanga in Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge ó mhí Eanáir 2004.  Tá céim BA aici sa Ghaeilge agus sa Bhéarla ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh chomh maith leis an Ard-Dioplóma i gCumarsáid Fheidhmeach, MA sa Nua-Ghaeilge agus Teastas Iarchéime sa Teagasc agus san Fhoghlaim ón ollscoil chéanna.  

Tá seal caite aici ag obair i TG4 mar chúntóir léirithe agus mar mhaor craolacháin agus chaith sí tréimhse mar léirmheastóir ar Chúla 4 chomh maith.  Tá spéis aici i dteagasc na Gaeilge ag an tríú leibhéal agus san fhoghlaim fhéinriartha.  

Tammy Ní Laoire

Tá céim BA bainte amach aici sa Ghaeilge agus sa Fhraincis ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, chomh maith leis an Ard-Dioplóma i gCumarsáid Fheidhmeach, Ard-Dioplóma san Oideachas agus MA i dTeagasc Teangacha (An Ghaeilge) ón ollscoil chéanna.

Chaith Tammy breis is deich mbliana ag obair mar iriseoir físe le Nuacht TG4 agus RTÉ sular cáilíodh í mar mhúinteoir meánscoile in 2008. Tá sí ag múineadh Gaeilge i gColáiste Éinde i mBóthar na Trá ó shin i leith. Tugann Tammy léachtaí ar na cúrsaí iarchéime oideachais, DGO agus PDE, in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh maidir le straitéisí teagaisc na Gaeilge a chur chun cinn.

Dorothy Ní Uigín

Is í Riarthóir Theagasc na Gaeilge in Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge í Dorothy Ní Uigín.  Tá suim aici i dteagasc agus i sealbhú teangacha agus sa litearthacht acadúil.  Tá suim ar leith aici i stair na hiriseoireachta agus na meán Gaeilge.  Tá BA aici ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, chomh maith le MA (Gaeilge), MA (Literature & Publishing), MA (Academic Practice) agus PhD sa Ghaeilge ón ollscoil chéanna.

Gabriel Rosenstock 

Is údar/ aistritheoir é Gabriel Rosenstock ar bhreis is 160 leabhar, dánta, haiku, úrscéalta, leabhair do dhaoine óga, drámaí, gearrscéalta, aistí agus eile ina measc. Rugadh i Co. Luimnigh é ach tá cónaí air i mBaile Átha Cliath anois. Is ball d’Aosdána é agus aithníonn sé nach bhfuil dóthain scríbhneoirí Gaeilge san eagraíocht sin. 

Fergus Seoige

Is comhairleoir leis an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (An Roinn Oideachais agus Scileanna) é Fergus Seoighe atá ar iasacht óna phost mar Phríomhoide i nGaelscoil Uileog de Búrca, Clár Chlainne Mhuiris, Maigh Eo. Mar chomhairleoir, oibríonn sé le feabhsúchán scoile, le ceannaireacht scoile agus leis an TFC.  Tá MA aige i dTeagasc Teangacha (An Ghaeilge) ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh agus tá PhD tosaithe aige le Coláiste Phádraig, BÁC, bainteach le CLIL – múineadh na hEolaíochta trí mheán na Gaeilge i mBunscoileanna Lán-Bhéarla.

Alan Titley

Ollamh Emeritus le Nua-Ghaeilge in UCC, agus iar-Cheann Roinne na Gaeilge i gColáiste Phádraig DCU. Scoláire agus scríbhneoir a bhfuil úrscéalta, gearrscéalta, drámaí, filíocht agus saothar don scáileán scríofa aige. Colún seachtainiúil aige ar an Irish Times ar chúrsaí reatha agus cultúir.