Bíonn éacht nach beag ag baint le foilseachán ar bith a thabhairt chun cló ar bhonn rialta, bua sa bhreis más ábhar acadúil a bhíonn i gceist.  Is é seo an t-ochtú heagrán den iris phiarmheasúniathe seo, Léann Teanga: An Reiviú agus tá an t-imleabhar reatha á fhoilsiú...