Toradh atá in obair na hirise seo ar fhís, samhlaíocht agus cruthaitheacht mhicléinn iarchéime Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Is comharbaí iad na micléinn seo ar ghaiscígh na hOllscoile sin a shaothraigh gnéithe éagsúla den Léann...